Om

Prisene for utmerkelse innen sikkerhet (OSPA-prisene) anerkjenner og belønner bedrifter og individer som arbeider med sikkerhet og sikring. OSPA-prisene er ment å være både uavhengige og inkluderende, og er en anledning for de som utfører fremragende arbeid innen sikkerhet og sikring, enten som utøvere, kjøpere eller leverandører, til å bli anerkjent og berømmet for sin suksess.

Kriteriene for disse prisene er basert på omfattende forskning av viktige faktorer som bidrar til og karakteriserer fremragende arbeid. Aspiring to Excellence, er en forskningsrapport, utført av  Perpetuity Research. OSPA-prisene er organisert i samarbeid med sikkerhetsorganisasjoner og grupper i mange land.

OSPA-prisene blir iverksatt i flere land med det mål at denne prisutdelingen blir en av sikkerhetnorges viktigste begivenheter. Ved å standardisere disse prisene i alle land er målet å nå over hele verden, og gi firmaer mulighet til å kunne konkurrere i OSPA Verden.

Våre kjerneverdier

 • Uavhengighet: OSPA-prisene er et uavhengig foretak. Man trenger ikke å være medlem av en organisasjon, og hvem som helst som jobber med sikkerhet og sikring kan delta i en relevant priskategori. Kriteriet er at man må kunne vise til fremragende arbeid.
 • Troverdighet: Kriteriene for hver kategori har vært nøye vurdert og er basert på omfattende forskning på tvers av ulike sikkerhetssektorer, og på hvordan enestående arbeid er anerkjent og bedømt i andre sektorer. Vi har strenge kriterier for utnevning av dommere og for at rettferdige og upartiske avgjørelser er sikret.  Representanter fra hvert land vil vurdere innleveringene og kåre de endelige vinnerne i sine konkurranser.
 • Åpenhet: Vi vil at alle skal kjenne til kriteriene for deltakelse, og disse er publisert på nettstedet.
 • Respekt: OSPA-prisene vil bli et verdenskjent navn som vil skape heder og nye muligheter for våre vinnere. I tillegg vil vinnerne bli allment anerkjent som pådrivere av utmerkethet.

Vår visjon er at hver prisvinner i hvert land vil deretter være kvalifisert til å delta i OSPA Verden på et senere tidspunkt.

Hvem kan melde seg på?

Alle som arbeider med sikkerhet- og sikringsarbeid kan melde seg på som arbeider innen sikkerhetsbransjen i land der OSPA-priser blir tildelt. Du trenger ikke å være medlem av en organisasjonen eller forening.  Hovedkriteriet for deltakelse er at du kan vise at du eller ditt firma har prestert på et eksepsjonelt nivå. Du kan delta i mer enn én kategori.

Hvorfor delta?

Det er mange gode grunner til å delta i OSPA-prisene:

 • Troverdighet – du forbindes med suksess
 • Få anerkjennelse – du vil bli anerkjent av utøvere, kjøpere eller leverandører
 • Reklame – produktet ditt får økt eksponering i markedet
 • De ansatte blir verdsatt – du vil kunne vise ansatte at deres arbeid er satt pris på
 • Referansemåling innen bransjen – du vil kunne skille deg ut fra konkurrentene
 • Muligheter for forretnings  og nettverksforbindelser – du vil møte nye mennesker og knytte viktige kontakter blant utøvere, kjøpere og leverandører
 • Prisutdelingen – du vil ta del i et storslagent arrangement, som kommer til å bli en av sikkerhetnorges viktigste begivenheter
 • Vinnersjanser – du har muligheten til å bli anerkjent som den beste på ditt felt

Hvis du har spørsmål om hvordan du melder deg på konkurransen, så ta kontakt med oss på: enquiries@theospas.com

Bedømming

Alle dommerne er eksperter fra flere felt innen sikkerhet og sikring og er spesielt utvalg til OPSA-prisene. Dommerne vil bedømme alle påmeldingene i henhold til en liste med kriterier, og vinneren er den som har høyest poengsum. Alle dommerne følger strenge etiske retningslinjer. Kandidatlisten vil bli offentliggjort før prisutdelingen, men vinneren holdes hemmelig til selve prisutdelingen.

OSPAs etikk

OSPAs etikk gjenspeiles i følgende punkter. Vi vil:

   • Offentliggjøre betingelser for innleveringer
   • Offentliggjøre etiske retningslinjer og kreve at alle dommere og deltakere overholder dem
   • Offentliggjøre prosessen for utvelgelse av dommere
   • Offentliggjøre kriteriene for vurdering av priser
   • Ha en policy som klarlegger rollen til sponsorer

Vilkår for deltakelse

“Retningslinjer for deltakere” er fastsatt for å definere standardene som kreves av en deltaker i OSPA-prisene. Dette er for å opprettholde verdiene for integritet og upartiskhet innen prisutdelingen. Før du sender inn en påmelding må betingelsene for deltakelse leses og aksepteres.

1) Kriterier for deltakelse

Ethvert firma eller individ som arbeider innen med sikkerhet eller sikring i et land der tildelinger avholdes har rett til å melde seg på.

Påmeldinger må sendes via det offisielle skjemaet på nettstedet, via e-post eller gjennom prosedyrer fastsatt av en organisasjon som er i offisielt partnerskap med OSPA-prisene. Hvis du har et problem med det elektroniske skjemaet, ta kontakt med enquiries@theospas.com.

2) Ærlighet ved påmelding

Deltakere må fylle ut påmeldingsskjemaet etter beste evne og må oppgi nøyaktig og korrekt informasjon. Hvis det oppdages at informasjonen er uriktig vil deltageren bli diskvalifisert.

Et firma eller individ kan melde seg på i mer enn én kategori, såfremt alle krav er oppfylt. Støttematerialene som legges frem i hver kategori må vise fremragende arbeid i den kategorien.

Ethvert forsøk på å oppnå urettmessige fordeler på et hvilket som helst tidspunkt vil resultere i øyeblikkelig diskvalifikasjon.

3) Forpliktelse overfor OSPA-prisene

Juryen vil ta den endelige avgjørelsen og det finnes ingen mulighet for å klage. Derfor bes man om å vennligst respektere dommernes avgjørelse.

Deltakere aksepterer at ved å melde seg på OSPA, vil påmeldingen deres granskes av OSPAs team og jury. Deltakere må være forberedt på å levere ytterligere støttemateriale eller skaffe rimelig tilleggsinformasjon til relevante punkter eller spørsmål som kan oppstå.

Deltagere må godta at alle som er nominert til en OSPA-pris vil bli offentliggjort, og opplysninger om firmaer eller individer vil bli brukt i trykksaker før og etter begivenheten for å gi publisitet til prisene.

Alle som er nominert er forventet å være tilstede under prisutdelingen, eller sende en representant på deres vegne som kan ta i mot OSPA-prisen dersom de blir valgt som vinner av en kategori.  Begivenheten er en feiring av fremragende sikkerhetsarbeid og er en kveld man ikke bør gå glipp av.

Retningslinjer for valg av dommere

OSPA-ene representerer det beste innen sikkerhetsarbeid, og vi har derfor et ansvar for å rekruttere en best mulig jury til å skjelne mellom deltakerne og kåre en vinner. Kriteriene for å velge jury til OSPA-ene er:

Juryen skal omfatte personer:

   • med erfaring, kunnskap og ekspertise i forretningsvirksomhet og sikkerhet
   • Som er kjent med landets sikkerhetskultur
   • Som har innehatt ulike roller i ulike felt innen forretningsvirksomhet og sikkerhet
   • Som har utprøvd forretningskunnskap og vært suksessrik
   • Som overholder OSPAs etiske retningslinjer

Dommerne må være uavhengige og upartiske.

Etiske retningslinjer for bedømming

Dommernes etiske retningslinjer er fastsatt for å definere standardene som kreves av en OSPA-dommer. Dette er for å opprettholde kjerneverdiene, integritet og upartiskhet.

Alle parter er forpliktet til å observere den høyeste standard av integritet og etikk.

Alle dommere og tjenestemenn som opptrer på vegne av OSPA-prisene må godta viktigheten av å opprettholde korrekt etisk atferd. Ved å bli en dommer har vedkommende sagt seg enig med retningslinjene.

Hvis du har spørsmål vedrørende en OSPA-dommer, ta kontakt med oss.

Sponsorpolicy

Vi oppfordrer alle bransjer til å være sponsorer, men vi innser at siden dette er et sikkerhetsarrangement vil sponsorer som har en direkte interesse i sikkerhetssektoren og deres kunder ha mest nytte av det. Vi har vært nøye med å utforme en offisiell sponsorpolicy som gjenspeiler våre standarder og etikk.

Sponsorer kan ikke delta i konkurransen.

OSPA-prisene og sponsorene forplikter seg til å arbeide sammen for å lage et vellykket arrangement som vil ha stor betydning i fremtiden.