FAQ

Hvem kan bli nominert til OSPA?

Hvem som helst som arbeider med sikkerhet kan nomineres til OSPA.  Du må ikke være medlem av noen forening eller organisasjon.  Det viktigste kriteriet er at du, ditt team eller virksomhet har prestert på et fremragende nivå.

Du kan nomineres i flere enn èn kategori.

Hvordan melder jeg på?

Du fyller ut skjemaet som ligger på OSPA Norge sine websider, under “påmelding”.  Du mottar deretter en bekreftelse på at påmeldingen er mottatt.

Kan jeg melde på andre?

Ja, absolutt.  Du kan melde på andre i alle kategorier.

Hvor finner jeg kriteriene i hver kategori?

Du finner kriteriene i hver kategori under “påmelding” og deretter ved å trykke på den enkelte kategori.

Kan jeg, mitt team eller virksomhet, melde oss på i flere enn èn kategori?

Ja, så lenge du/dere møter kriteriene i kategorien så kan du/dere det.

Er påmeldingen anonym?

Nei.  Juryen får se all informasjon i nominasjonen for å kunne vurdere at informasjonen som er gitt er riktig. Krav til korte svar i løpende tekst i påmeldingen er med på å sikre at store og små virksomheter kan konkurrere på like fot. Juryens medlemmer har samtykket til OSPAs etikkpolicy, og gjør sine vurderinger uavhengig av hverandre.

Kan jeg legge ved vedlegg i påmeldingen?

Nei.  Juryen kan bare gjøre sin vurdering basert på det som er skrevet i påmeldingsskjemaet.  Unntak kan gjøres der det er behov for oppklaring av fakta for å få gjennomført en rettferdig vurdering.

Jeg har sendt inn påmelding, men ikke fått bekreftelse. Hva skal jeg gjøre?

Kontakt oss på: enquiries@theospas.com

Hva koster det å bli med?

Det er gratis å sende inn påmelding.

Når finner jeg ut hvem som vant?

OSPA-seremonien der vinnerne kåres skjer på Sikkerhetskonferansen 2017 den 20 september, på Gamle Muset i Oslo. Topp 3 finalister i hver kategori annonseres på forhånd.

Jeg har sendt inn påmelding, men ønsker å endre kategori. Hva skal jeg gjøre?

Du kan ikke endre kategori.  Men, du kan sende inn påmelding i flere kategorier.

Kan en sponsor delta?

Nei, sponsorer kan ikke delta i OSPA

Jeg jobber i en virksomhet som er sponsor. Kan jeg eller teamet mitt delta?

Nei, når virksomheten er sponsor, er medarbeidere, team og produkter utelukket som deltakere i konkurransen.

Kan jeg melde på meg selv, team eller produkt på oppfordring fra en sponsor?

Ja, det kan du så lenge du ikke er ansatt i den virksomheten.  Det er juryen som vurderer de nominerte, ikke sponsorene.

Jeg jobber i samme virksomhet som en i juryen. Kan jeg delta?

Ja det kan du.  Juryen jobber etter klare retningslinjer.  Dersom et jurymedlem kjenner en kandidat svært godt, eller har formelle knytninger, kan de ikke avgi stemme på den kandidaten.

Jeg arbeider hos en konkurrent til en i juryen. Kommer det jurymedlemmet til å vurdere mitt eller min virksomhets kandidatur?

Nei.  Se over.

Hvis jeg eller min virksomhet er nominert, må jeg delta på prisutdelingen?

Nei, det er ikke påkrevet å delta på prisutdelingen.  Men det er veldig ønskelig!  Dersom du er finalist, og ikke har anledning til å være tilstede på prisutdelingen, bes du gi oss beskjed på nsr@nsr-org.no.