Juryen nedenfor er valgt i henhold til OSPAs utvalgskriterier. Dommerne må vurdere hver påmelding på sine meritter og handle upartisk og etisk i samsvar med OSPAs prinsipper

 • Berit Michelet – Sikkerhetssjef, Coca-Cola
 • Ellen Sofie GroveKnutsen – Key Account Manager, Sotera | Solution
 • Runar Karlsen – Fagsjef for sikkerhetsbransjen, NHO Service
 • Svein Erik Fatnes – CEO, Storm Sikkerhet AS

Berit Michelet

Berit har 22 års erfaring fra Politiet. Fra 2012-2019 var hun Sikkerhetssjef på Stortinget. Nå er hun Nordisk sikkerhetssjef for de nordiske land i Coca Cola European Partners (CCEP). Hun har kunnskap og erfaring fra blant annet krisehåndtering, Restorative justice, statlig forvaltning, og risikostyring.  Hun har sin utdanning fra politiet, organisasjonspsykologi, ledelse og ulike kurs fra Krigsskolen og Strategisk krisehåndteringskurs Forsvarets høyskole.

Ellen Sofie GroveKnutsen

Ellen Sofie har 20 års erfaring fra sikkerhetsbransjen. Hun begynte som avdelingsleder for manuelle vektertjenester og har siden 2008 jobbet som Key Account Manager i G4S, Racom, Siemens og nå i Sotera. Ellen Sofie har lang erfaring fra salg, tilbuds- og kontraktsforhandlinger, oppfølging av avtaler innen privat og offentlig sektor, samt budsjett- og kostnadsansvarlig. Hun er styremedlem i Norsk Sikkerhetsforening.

 

Runar Karlsen

Jobber med rammevilkår for bransjen, vekteropplæringen, omdømme og tjenesteutvikling, samarbeider tett med våre nordiske naboer om felles utfordringer og CoESS som er sikkerhetsbransjen i Europas felles bransjeplattform som ivaretar bransjens interesser opp i mor EU.

 

Erfaring og bakgrunn:

 • Teknisk Ingeniørskole, NKI
 • Vekter, deltid under utdannelse
 • Drammen Vaktkompani AS, vekter, sikkerhetsrådgiver
 • Securitas, avdelingssjef i Buskerud til 1999
 • Varner Gruppen AS, sikkerhetssjef til 2011
 • Leder i Det konsultative råd NSR, nestleder i 2 år
 • Utenlandstjeneste for Forsvaret; Libanon 1998, Bosnia 1992
 • Offiser i G-2 cellen HV-03

Svein Erik Fatnes

Svein Erik Fatnes OSPAs JudgeJeg er 54 år, og har tatt min utdannelse gjennom Befalsskolen for Hærens Transportkorps og Hærens Intendantur-Militærpolitilinjen, for så å ta Politiskolen. Etter avsluttet politiskole tjenestegjorde jeg i Politiet frem til våren 1995, da jeg startet som sikkerhetskonsulent og senere sikkerhetssjef i daværende Hakon Gruppen, med ansvar for sikkerheten for deres butikker, logistikkenheter og personell i både Norge og Baltikum. I 2004 startet vi Storm Sikkerhet AS, hvor jeg har vært daglig leder siden 2006, etter et kort opphold som salg og produktsjef for sikkerhetsløsninger i et IT selskap. De siste 2 år har jeg også vært president/styremedlem for ASIS Norway. Gjennom Storm Sikkerhet AS er vi opptatt av å bidra til økt inntjening i alle ledd, og har som «mantra» at det beste ikke er å ta flest mulig, men å forebygge best mulig.