Dommerpanel

Sissel Haugdal Jore

Universitetet i Stavanger

Sissel Haugdal Jore is Professor of Societal Security and Risk Management at the University of Stavanger. She researches and teaches on the topics of societal security, terrorism and security.

Tor Knutsen

Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) (Forsvarsbygg)

Tor Knutsen, Msc, Senior Rådgiver i Forsvarsbygg avdeling NKSB (Nasjonalt Kompetansesenter for sikring av bygg )
Erfaring som prosjektleder i internasjonale operasjoner, prosjektleder for omfattende forsøksvirksomhet og medforfatter i en serie håndbøker og temahefter, kurs og forelesning innen beskyttelsesteknikker.