Juryen nedenfor er valgt i henhold til OSPAs utvalgskriterier. Dommerne må vurdere hver påmelding på sine meritter og handle upartisk og etisk i samsvar med OSPAs prinsipper

 • Audun Vestli – Leder, Senter for risikoreduserende design, COWI AS
 • Berit Michelet – Sikkerhetssjef, Coca-Cola
 • Janne Olden – Sikkerhetsrådgiver, Norges Bank, Sikkerhets- og beredskapsenheten
 • Jon S Jacobsen -Daglig Leder – S.O.S Security
 • Marianne Werrum – Personellsikkerhet, DNB
 • Runar Karlsen – Fagsjef for sikkerhetsbransjen, NHO Service
 • Glenn Pettersen – Sikkerhet og Beredskap, Equinor ASA
 • Svein Erik Fatnes – CEO, Storm Sikkerhet AS

Audun Vestli

Audun Vestli leder Senter for risikoreduserende design i COWI. Hans bredde og fokus på helhetlig tilnærming innenfor risikoreduserende tiltak har utspring fra en mastergrad i sikkerhetsledelse og risikostyring fra University of Leicester i England. Utover dette har han 19 års erfaring med forebyggende sikkerhet fra Forsvaret, blant annet 13 år i Etterretningstjenesten og ca. 6 år ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg i Forsvarsbygg. Audun har også deltatt i internasjonale operasjoner på Balkan og i Afghanistan som stabsoffiser. Han har solid erfaring med risikovurderinger, sikkerhetsledelse og risikostyring, samt fysisk sikring og anskaffelsessikkerhet. De siste 8 årene har han jobbet mye med temaene design og sikkerhet, både innenfor objektsikring og byutvikling.

Berit Michelet

Berit har 22 års erfaring fra Politiet. Fra 2012-2019 var hun Sikkerhetssjef på Stortinget. Nå er hun Nordisk sikkerhetssjef for de nordiske land i Coca Cola European Partners (CCEP). Hun har kunnskap og erfaring fra blant annet krisehåndtering, Restorative justice, statlig forvaltning, og risikostyring.  Hun har sin utdanning fra politiet, organisasjonspsykologi, ledelse og ulike kurs fra Krigsskolen og Strategisk krisehåndteringskurs Forsvarets høyskole.

Janne Olden

Sikkerhetsrådgiver, Norges Bank, Sikkerhets- og beredskapsenheten, Seksjonen for beredskap, teknologi og transport. Janne er utdannet kokk og fengselsbetjent. Ansatt i Norges Bank siden 2000. Bidratt til etablering av ny vaktsentral i Tønsberg for NOKAS. (permisjon fra Norges Bank) Arbeidsoppgaver i dag er drift, vedlikehold og videreutvikling av bankens ulike sikkerhetstekniske anlegg. Har gjennom mange år deltatt i ulike prosjekter for å ivareta implementeringen av sikkerhetskrav ved opprettelse av nye avdelingskontor i inn- og utland. Systemadministrator for NBCIM, Norges Banks styringssystem for beredskap og krisestøtteverktøy for kriseorganisasjonen. Styremedlem i Norsk Sikkerhetsforening siden 2015.

Jon S Jacobsen

Jon S Jacobsen har jobbet med operativ sikkerhet siden 1976 da han startet som dørvakt. Han har siden det arbeidet ved mer enn 100 utesteder og hoteller som sikkerhetsansvarlig både på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Jacobsen er daglig leder og eier av eget vaktselskap som har levert vektertjenester i regionen Vestfold/Telemark i mer enn 15 år, med spesialisering på event-sikkerhet. Selskapet har hatt sikkerhetsansvar ved mer enn 600 konserter, idrettsarrangement og festivaler i Norge. Jacobsen har Foundation Degree i Crowd Safety Management og Mastergrad i Business Continuity Management, Security Management og Emergency Management fra Bucks University, UK.Jacobsen er medlem i Prøvenemda i Sikkerhetsfag og evaluerer kandidater til fagbrev innen vekterfag.  Han er også medforfatter av boken «In Hindsight» som er en samling case studies innen kriser og krisehåndtering. Medlem av The Security Institute UK.

Marianne Werrum

Marianne Werrum

Marianne Werrum er fagleder for personellsikkerhet og reisesikkerhet i DNB. Tidligere var hun sikkerhetssjef i Kirkens Nødhjelp, med ansvar for å å sikre ansatte i risikoområder, samt å bygge sikkerhetstenking inn i organisasjonens DNA.

Annen erfaring inkluderer syv år i Etterretningstjenesten, tjenestegjøring i Afghanistan,  stasjonering på den norske ambassaden i Syria, Libanon og Jordan, flere perioder i den internasjonale observatørstyrken TIPH, samt  beskyttelse av internt fordrevne i Nepal gjennom FN/UNICEF.

Marianne har solid erfaring med risikovurderinger, systematisk sikkerhetsarbeid og formidling. Hun har et brennende fokus på at arbeidet må være forståelig for folk flest og ha «effekt på bakken».  Hun har bodd i Midtøsten i en årrekke, og har en tverrfaglig Mastergrad i Internasjonale Studer fra the American University in Kairo.

Runar Karlsen

Jobber med rammevilkår for bransjen, vekteropplæringen, omdømme og tjenesteutvikling, samarbeider tett med våre nordiske naboer om felles utfordringer og CoESS som er sikkerhetsbransjen i Europas felles bransjeplattform som ivaretar bransjens interesser opp i mor EU.

Erfaring og bakgrunn:

 • Teknisk Ingeniørskole, NKI
 • Vekter, deltid under utdannelse
 • Drammen Vaktkompani AS, vekter, sikkerhetsrådgiver
 • Securitas, avdelingssjef i Buskerud til 1999
 • Varner Gruppen AS, sikkerhetssjef til 2011
 • Leder i Det konsultative råd NSR, nestleder i 2 år
 • Utenlandstjeneste for Forsvaret; Libanon 1998, Bosnia 1992
 • Offiser i G-2 cellen HV-03

Glenn Pettersen

Glenn Pettersen

Glenn Pettersen har jobbet innenfor sikkerhets faget  siden starten av hans yrkes karrriere når han tok sin befalsskole utdanning i 1994.  Pettersen har vært deployert to ganger til utlandet, i tillegg til å ha jobbet med sikkerhet for Forsvarets overkommando. Han har innehatt stilling som sikkerhetsrådgiver for UN i Afghanistan i 2001/2002. Videre har han vært tilsatt ved politiets utlendingsenhet enhet for analyse og etterretning. Fra 2006 til 2014, jobbet han som sikkerhet og beredskaps direktør hos Norwegian refugee council, og bidro aktivt med å etablere en i dag suksessfull Europeisk plattform for samarbeid mellom NGO’s sikkerhetsledere før han ble tilnærmet av Equinor. Der jobber han i dag som leder for sikkerhet og beredskap i selskapets globale letevirksomhet. Han er i dag også medlem av ASIS Norge sitt styre, og har vært medeier i PCI security fram til 2014.

Svein Erik Fatnes

Svein Erik Fatnes OSPAs Judge

Jeg er 54 år, og har tatt min utdannelse gjennom Befalsskolen for Hærens Transportkorps og Hærens Intendantur-Militærpolitilinjen, for så å ta Politiskolen. Etter avsluttet politiskole tjenestegjorde jeg i Politiet frem til våren 1995, da jeg startet som sikkerhetskonsulent og senere sikkerhetssjef i daværende Hakon Gruppen, med ansvar for sikkerheten for deres butikker, logistikkenheter og personell i både Norge og Baltikum. I 2004 startet vi Storm Sikkerhet AS, hvor jeg har vært daglig leder siden 2006, etter et kort opphold som salg og produktsjef for sikkerhetsløsninger i et IT selskap. De siste 2 år har jeg også vært president for ASIS Norway. Gjennom Storm Sikkerhet AS er vi opptatt av å bidra til økt inntjening i alle ledd, og har som «mantra» at det beste ikke er å ta flest mulig, men å forebygge best mulig.