Slå et slag for godt sikkerhetsarbeid, og nominer dine ansatte, din sjef, en leverandør, et produkt, (eget eller andres) deg selv eller et statlig initiativ. Og hvem får “Årets OSPA”, prisen for langt og godt sikkerhetsarbeid?

Nominasjoner for OSPA 2018 er åpen frem til 24.august. Enhver som er tilknyttet sikkerhetssektoren i privat eller offentlig sektor kan delta ved å nominere seg selv eller andre. Du trenger ikke være tilknyttet noen organisasjon.  Det viktigste kriteriet er at personen, produktet, virksomheten eller løsningen presterer på et fremragende nivå innen sikkerhet. Du kan sende inn nominasjoner i flere kategorier.  Husk å begrunne nominasjonen godt!

Dette er årets kategorier:

Beste nye sikkerhetsproduktOSPAs Globe

Fremragende intern leder for sikkerhet

Fremragende sikkerhetsrådgiver

Beste statlige sikkerhetsinitiativ

Årets OSPA (Lifetime Achievement Award)

Juryen forholder seg til OSPAs etiske retningslinjer, habilitetsregler og system for vurdering av nominasjonene.

For mer informasjon, kontakt Anette Tinglum på 970 10 321.