Nominasjoner til OSPA 2016 åpner mandag 21 mars

Mar 17, 2016News

Etter at de første OSPA-vinnerne ble kåret i fjor med stor suksess, ser vi frem til årets prisutdeling. Som i fjor, vil vinnerne bli kåret under festmiddagen på Sikkerhetskonferansen 2016, på Thon Hotel Opera i Oslo, onsdag 21 september.

Vi følger opp fjorårets suksess med disse priskategoriene:

 • Beste nye sikkerhetsprodukt
 • Beste offentlig sikkerhetsinitiativ
 • Fremragende intern leder for sikkerhet
 • Fremragende sikkerhetsrådgiver
 • Fremragende risikohåndteringsløsning (NY)

For å lese mer om kategoriene, hvilke kriterier som gjelder i hver kategori, og hvordan man melder seg på eller nominerer andre, se vår side for påmelding.

Nominasjoner for OSPA 2016 åpner 21 mars og stenger 14 august. I hver kategori skal to spørsmål besvares med ca 500 ord. Enhver som er tilknyttet sikkerhetssektoren i privat eller offentlig sektor kan delta ved å nominere seg selv, eller andre. Du trenger ikke være tilknyttet noen organisasjon. Det viktigste kriteriet er at personen, produktet, virksomheten eller løsningen presterer på et fremragende nivå. Du kan sende inn nominasjoner i flere kategorier.

Årets dommerpanel er nå på plass. De enkelte medlemmer av juryen er:

 • Runar Karlsen, NHO Service
 • Øyvind Smedsrød, DSS
 • Audun Vestli, COWI
 • Jon Sigurd Jacobsen, SOS Security
 • Karin Bjørgo Fagersand, Nosif
 • Carsten Rapp, NSM

Les mer om juryen her

What’s the latest?

Join our brand new Security & Risk Thought Leadership Newsletter