The Norwegian Jury with Professor Martin Gill

Date: 21st of September

Location: Thon Hotel Opera in Oslo.

Co-performance: 2016 Safety Conference Awards Dinner

OSPA-vinnere vil bli kunngjort på Sikkerhetskonferansen 2016 prisutdelingsmiddag den 21. september 2016 på Thon Hotel Opera.

Prisutdelingen, med middag og underholdning, er en arena for de som jobber med sikkerhet og sikring å møtes for å feire både de nominerte og prisvinnerene.

thonhotel

OSPA-konkurranser er i ferd med å utvikles i mange land og regioner over hele verden. Når disse konkurransene åpnes for påmeldinger, vil linker til arrangementene være tilgjengelig fra denne siden.


Professor Martin Gill, founder of the OSPAs, spoke during the awards and reflected after the event:

“Another really exciting Norwegian OSPAs evening. There was a major sense of occasion once again this year as the Norwegian Security sector celebrated the second annual OSPAs event. The quality of the entries were excellent this year, so well done to all of those who were involved and congratulations to our finalists and winners”.


The winners, who were selected by a jury of experts appointed by the OSPAs, and who are inducted into the OSPAs’ ‘Security Hall of Fame’, are:

 

 • Beste nye Sikkerhetsprodukt

Hiddn Security AS

hiddn-copy

 

1

Hiddn Security provide hardware-based encryption solutions for data at rest. The solution provides a simple and centralised administration system resulting in reduced cost of ownership for the end user. With Hiddn Security’s encryption solution a user can protect highly sensitive information on laptops and memory sticks, without introducing restrictions for the users. Solutions from Hiddn Security meet the security standards for enterprises and organizations such as energy, industry, legal, healthcare, banking, finance, consultants, government and others that handle sensitive and confidential information.

“This award boosts us with even more energy on our mission to convince global businesses and the public sector that hardware encryption gives the best protection for mobile data. Security is business critical, and it is vital to protect information in the best possible manner. It ought to be an easy decision to invest in solution that is thoroughly proven and used by the global enterprises and public entities that has the strictest demands” CEO Gudmundur Einarsson

“We have had tremendous support from investors and we need to let people know what we have, [and] now we have an OSPA! It is international so can increase our awareness in different markets as well as the public sector in Norway. We will let people know about this prize, that is my job now!” CEO Gudmundur Einarsson

 


 • Beste offentlige sikkerhetsinitiativ

Statens vegvesen

statens

2b

“It’s with great honour and humility we receive this OSPA-award. It gives both The Counter-Fraud Unit and the entire organisation inspiration and motivation. We look forward to the upcoming period and the interesting work that lays ahead”.

“We were surprised to win! This is a project, and this prize will give us a push, show that we at effective. It is an honour and it is an inspiration”.

The Counter-Fraud Unit is organised in The Norwegian Public Roads Administration. Its objective is to prevent and detect wrongful and criminal activities within the jurisdiction of the public roads administration. The unit is nationwide with employees in offices spread around the country. Our expertise is within intelligence, investigation, assessment, analysis and law. The unit’s main objective is to collect, process and analyse information. This provides for the assessment on internal work processes and procedures, and the evaluation of consisting regulations and the need for new ones – all with the main objective to prevent criminal activity. A key to success is the close and effective cooperation with other government agencies, the industry and organisations concerned. The unit evaluates current issues relating to cooperation so that we can establish a joint focus. Finally the unit initiates and organises operational actions, often joint actions with other government agencies, such as the police, customs, the labour inspection authority, the tax administration, local authorities etc. A well organised multidisciplinary cooperation makes us more powerful and represents a more serious threat for the criminal activity.

 


Fremragende intern leder for sikkerhet

Kåre Ellingsen

Print

3


 • Fremragende sikkerhetsrådgiver

BDO Sikkerhet og Beredskap

bdo_logo_300dpi_rgb_290709-copy

norway-2016-winner-bdo-2

“We receive this prize on behalf of our team of 22 consultants… Winning means everything, acknowledging all of the team’s efforts”.

“We are very grateful and proud to receive this award. It is an acknowledgement of our comprehensive approach to security and emergency services, and a recognition of our skilled team of dedicated security advisors”. 

 

BDO is one of the leading professional services companies in Norway. In the last two years BDO Norway has developed a team of 22 consultants offering security and emergency services. This team is formed by consultants with a range of experience; from the intelligence and security services, the Armed Forces, the Police, government agencies with various responsibilities within the field of security and emergency preparedness, and a wide range of private companies.

 


DOMMERPANEL

Juryen nedenfor er valgt i henhold til OSPAs utvalgskriterier. Dommerne må vurdere hver påmelding på sine meritter og handle upartisk og etisk i samsvar med OSPAs prinsipper.

 • Jon S. Jacobsen, SOS Security
 • Øyvind Smedsrød, DSS
 • Runar Karlsen, NHO Service
 • Audun Vestli, COWI
 • Karin B. Fagersand, NOSIF
 • Carsten Rapp, NSM

Jon S. Jacobsen

Screen Shot 2016-05-09 at 14.58.30
Daglig Leder – S.O.S Security

Jon S Jacobsen har jobbet med operativ sikkerhet siden 1976 da han startet som dørvakt. Han har siden det arbeidet ved mer enn 100 utesteder og hoteller som sikkerhetsansvarlig både på strategisk, taktisk og operativt nivå.

Jacobsen er daglig leder og eier av eget vaktselskap som har levert vektertjenester i regionen Vestfold/Telemark i mer enn 15 år. I tillegg har Jacobsen og selskapet spesialisert seg på Event-sikkerhet. Det betyr planlegging og gjennomføring av sikkerhet ved både ønskede og uønskede hendelser. De siste år har Jacobsen vært sikkerhetsansvarlig ved mer enn 600 konserter, idrettsarrangement og festivaler i Norge.

Jacobsen fullførte i 2010 sin Foundation Degree i Crowd Safety Management og i 2012 sin Mastergrad i Business Continuity Management, Security Management and Emergency Management.

Studiene ble gjennomført på Bucks new University i England samtidig som han jobbet full tid som daglig leder I S.O.S Event Security as.

Jacobsen brenner for profesjonalisering av sikkerhetsbransjen, og er pådriver for å etablere universitetsstudier i Norge gjennom opprettelse av selskapet SilverBack, som fra 2016 vil tilby 2-års Diploma Kurs + 1-års top up til Bachelor innen Sikkerhetsledelse.

Jacobsen er medlem i Prøvenemda i Sikkerhetsfag og evaluerer kandidater til fagbrev innen vekterfag.

Jacobsen har etter fullførte universitetsstudier blitt og blir engasjert av virksomheter både i privat og offentlig sektor for å foreta Sikkerhetstesting herunder penetrering av eksisterende sikkerhetstiltak, sårbarhetsvurderinger og sikkerhetsrevisjon.

Jacobsen er medforfatter av boken «In Hindsight» som er en samling case studies innen kriser og krisehåndtering. (lå som nr 1 på Amazons liste over faglitteratur)

Jacobsen er Board member of Institute of Crowd Education (Former the International Centre for Crowd Management and Security Studies)

Medlem av The Security Institute UK.

Øyvind Smedsrød

Øyvind Smedsrød

Senior rådgiver ved Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Opprinnelig bygningsingeniør med ansvar for prosjektering innenfor fortifikasjon og sivile sikrede objekter. Har i løpet av sin snart 30 års karriere arbeidet på Arkitektkontor, hos Rådgivende ingeniør, i Forsvarsbygg, Norges bank og i regjeringskvartalet. Sitter nå og representerer DSS i planlegging av sikkerhet i nytt regjeringskvartal.

Er parallelt initiativtaker, tidligere leder og promotør av NS 5830-serien og leder en komite for standard for sikringsklassifisering.

For tiden leder av NSR sitt sikringsutvalg.

 

Runar Karlsen

crop judge

Fagsjef for sikkerhetsbransjen, NHO Service

Jobber med rammevilkår for bransjen, vekteropplæringen, omdømme og tjenesteutvikling, samarbeider tett med våre nordiske naboer om felles utfordringer og CoESS som er sikkerhetsbransjen i Europas felles bransjeplattform som ivaretar bransjens interesser opp i mor EU.

Erfaring og bakgrunn:

 • Teknisk Ingeniørskole, NKI
 • Vekter, deltid under utdannelse
 • Drammen Vaktkompani AS, vekter, sikkerhetsrådgiver
 • Securitas, avdelingssjef i Buskerud til 1999
 • Varner Gruppen AS, sikkerhetssjef til 2011
 • Leder i Det konsultative råd NSR, nestleder i 2 år
 • Utenlandstjeneste for Forsvaret; Libanon 1998, Bosnia 1992
 • Offiser i G-2 cellen HV-03

Audun Vestli

Audun Vestli
Leder, Senter for risikoreduserende design, COWI AS

Audun Vestli leder Senter for risikoreduserende design i COWI. Hans bredde og fokus på helhetlig tilnærming innenfor risikoreduserende tiltak har utspring fra en mastergrad i sikkerhetsledelse og risikostyring fra University of Leicester i England. Utover dette har han 19 års erfaring med forebyggende sikkerhet fra Forsvaret, blant annet 13 år i Etterretningstjenesten og ca. 6 år ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg i Forsvarsbygg. Audun har også deltatt i internasjonale operasjoner på Balkan og i Afghanistan som stabsoffiser. Han har solid erfaring med risikovurderinger, sikkerhetsledelse og risikostyring, samt fysisk sikring og anskaffelsessikkerhet. De siste 8 årene har han jobbet mye med temaene design og sikkerhet, både innenfor objektsikring og byutvikling.

Karin Bjørgo Fagersand

Screen Shot 2016-03-16 at 09.56.58

Lokal Sikkerhetsansvarlig i Nasjonalmuseet – Nasjonalgalleriet

Styremedlem i Norsk Sikkerhetsforening

Karin har lang og bred erfaring med sikkerhetsarbeid generelt og fra museumsverden.

Hun har 7 år i Sjøforsvaret bak seg både som offiser og militærpoliti.

Hun har jobbet som vekter og alarmstasjonoperatør i vaktselskap i 5 år og har de siste 15 år jobbet med sikkerhet i Nasjonalmuseet.

Hun sitter i prosjektgrupper for Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum.

Hun har vært med i styret i Norsk Sikkerhetsforening siden 2010.

Carsten Rapp

Screen Shot 2016-03-16 at 09.54.49

Carsten Rapp er fra 22. august 2016 Senior Manager i konsulentselskapet BDO, med rådgivning i sikkerhet og beredskap som hovedoppgave. De siste fire årene før det har Carsten vært avdelingsdirektør i direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet, der han ledet arbeidet med bl.a. styringssystemer for sikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet og NSMs kurssenter. Han er utdannet jurist med tilleggsutdanning i språk fra Universitetet i Oslo. Carsten har også to-årig etatsutdanning for befal i Forsvaret og videreutdanning ved Forsvarets høgskole.

Carsten har jobbet i til sammen 17 år i Etterretningstjenesten og Forsvarets overkommando. Videre har han arbeidserfaring fra Datatilsynet, Norges Bank og som selvstendig konsulent. De fleste stillingene har vært som leder innen strategisk eller operativ sikkerhet og beredskap. I tillegg har han erfaring som juridisk rådgiver innen sikkerhet og personvern, og har vært sentral i utviklingen av lover og forskrifter om nasjonal sikkerhet. I 2010-2012 inngikk Carsten i Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) sitt utvalg for grenseoverskridende sikkerhetsutfordringer («Grenseløs-utvalget»). Han var hovedforfatter av NSRs første veileder om sikkerhet ved etablering av virksomhet i utlandet.


Hovedsponsor 2016

The 2016 Norwegian OSPAs were generously supported by Finans Norge. We thank them for their support which enables us to celebrate and promote the outstanding work going on in the Norwegian security sector. Speaking at the event, representative for Finans Norge, Mr. Frode Bjeglerud, who presented one of the OSPAs, said,

“We are delighted to support the OSPAs, we like that it raises awareness of what security does and we want to support it”.

finans-norge---logo

 

www.finansnorge.no

www.finansnorge.no/en/ (English site)